Osu! We are proud to announce the upcoming Aikido Shudokan Malaysia International Gasshuku 2017. We are proud to announce the upcoming Aikido Shudokan Malaysia International Gasshuku 2017, which features the most sought after Yoshinkan Aikido instructor in the world; Joe Thambu Shihan (8th Dan), accompanied by Pawel Felisiak Sensei (5th Dan), Mark Hadiarja Sensei (5th…

Logo_footer   
© 2015 Aikido Shudokan Malaysia

Follow us: